Otthonfelújítási támogatás 2021-Támogatott otthonfelújítási hitel 2021

Az otthonteremtési program új elemmel bővűl, ami Otthonfelújítási támogatás néven 2021. január 01-től indul.

A legalább egy gyermeket nevelő családok, otthonuk felújítási költségeinek, azaz a kivitelezés és az anyag árának felét, számla ellenében, utólagos finanszírozással átvállalja az állam, legfeljebb 3 millió forintig. 

2021. január elseje után megkezdett felújításokra vehető igénybe a támogatás, ami csak egyszer igényelhető.

A támogatáshoz kapcsolódóan államilag támogatott otthonfelújítási hitel igénybevételére is lehetőség nyílik 2021. február 01-től.


Otthonfelújítási támogatás jellemzői

A hirdetésben szereplő Otthonfelújítási támogatást Magyarország Kormánya  nyújtja.

feltétele legalább egy nevelt gyermek, legfeljebb 25 éves életkorral

minimum 1 éves társadalombiztosítási jogviszony

köztartozásmentesség

maximum 3 millió forint

 • a támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak, gyermeküket, gyerekeiket egyedül nevelő szülő
 
 • használt igantlan felújítására, szépítésére, korszerűsítésére vehető igénybe
 
 • minimum egy gyermeket kell nevelni, aki együtt él a családdal
 
 • 12. hetes magzati kortól 25 éves korig gyermeknek számít a törvény értelmében
 
 • ha a gyermek megváltozott munkaképességű, fogyatékkal él, vagy gyermekek otthongondozási díjára jogosítja a szüleit, a támogatásnál abban az esetben nem számít az életkora
 
 • ha elváltak, külön élnek a szülők, és megosztva nevelik a gyermeküket, tehát mindketten részt vállalnak a neveléséből, az otthonfelújítási támogatáson is osztozkodhatnak, az összeget megoszthatják egymás között
 
 • ha az egyik szülő egyedül neveli a gyermeket, gyermekeit, akkor ő jogosult az Otthonteremtési támogatás igénybevételére
 
 • az igényléshez legalább 1 éves folyamatos társadalombiztosítási jogviszony szükséges, amit maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben
 
 • nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év igazolásakor
 
 •  felsőoktatási jogviszony és munkaviszony fogadható el ( utolsó három hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik)
 
 • az igénylőnek és a gyermekeknek legalább 1 éve a célingatlanban kell lakniuk, kivétel, ha az elmúlt 1 éven belül történt az adásvétele az ingatlannak
 
 • az igénybevevőknek köztartozás-mentesnek kell lenniük
 
 • anyagköltség és munkadíj fele-fele arányban igényelhető és összesen a támogatás maximális összege 3 millió forint lehet
 
 • a felújítás költségét a család előlegezi meg és utólagosan igényelheti a támogatást a MÁK-tól
 
 • kültéri és beltéri munkákra egyarán elszámolható
 
 • igényelhető 2021. január 01-től 2022. december 31-ig.
 

Támogatott otthonfelújítási hitel 2021

A lakásfelújítási támogatáshoz kapcsolódóan államilag támogatott otthonfelújítási hitel igénybevételére is lehetőség nyílik 2021. február 01-től. Ez azoknak jelenthet segítséget, akiknek nem áll rendelkezésére az otthonfelújításhoz szükséges önerő. 

A kamattámogatott otthonfelújítási hitel jellemzői:

az otthonfelújítási hitel előtörlesztése: 

 A lakásfelújítási támogatásból történő betörlesztés díjmentes. A jóváírást követő 10 napon belül a hitelintézet változatlan futamidő mellett újraszámolja a támogatott személy havi törlesztőrészletét.

számlabenyújtási kötelezettség:

A támogatott személy az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák kifizetését a kölcsön folyósításától számított 1 éven belül a számlák vagy azok másolata bemutatásával igazolja a hitelintézet felé.

kamattámogatás megszűnése:

-számlabemutatási kötelezettség elmulasztása, határidőre való nem teljesítésnél

-ha a megállapított  támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási kölcsön szerződésben megállapított összegének 25 %-át

akkor a támogatói okirat készhezvételét követő naptól a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik.

Milyen előnyei vannak?

Milyen munkálatokra érvényes a támogatás

Milyen hátrányai vannak?

Igénybevétel lehetőségei

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:
 • saját névre szóló     
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított
 

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
A támogatás  az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:
 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy 
 • a gazdálkodó szervezet esetében az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztégviselője.
 
Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesítenie kell.
Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.
Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

 

 

Az igényléshez szükséges dokumentumok:

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

Opcionális dokumentumok lehetnek:

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

 A kérelem benyújtásának dokumentumait kérheted tőlünk emailen vagy letöltheted a  MÁK honlapjáról is,  a kérelmi nyomtatványt és azok mellékleteit, a vállalkozói minta szerződést és a számla összesítőt , ami a mellékelt oldalon érhető el:   http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai

A megkeresés folyamata

1. KAPCSOLATFELVÉTEL

48 órán belül felvesszük önnel a kapcsolatot
2. Megbízási dokumentumok kitöltése
3. Személyre szabott tájékoztatás, a termék igénylésével és felhasználásával kapcsolatban
4. Szükség esetén a finanszírozáshoz megoldás keresés
Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Célja kizárólag az érdeklődés felkeltése.
A tájékoztatás nem teljeskörű, általános információkat tartalmaz.
A részletes feltételekről és információkról kérjen személyre szabott tájékoztatást, vagy érdeklődjön a MÁK honlapján , a vonatkozó jogszabályokban és hirdetményekben.