Oktatási Program

A vállalati márka építéséhez  szorosan kapcsolaódik a szervezet résztvevőinek  oktatása, különböző vállalatirányítási rendszerek alkalmazása. A mai gyorsan és dinamikusan fejlődő környezetben a vállalkozások piaci versenyképességük fenntartásával, annak növelésével, folyamatos fejlesztéssel érik el eredményeiket.  A sikerhez nélkülözhetetlen az egységes irányítás és szemlélet mód, ami folyamatos szervezetfejlesztést követel.

Az irányítás izgalmas és összetett feladat, amely speciális készségeket és képességeket igényel. Az eredményes működés érdekében a munkáltatóknak össze kell hangolniuk a vállalati kultúrát a szervezeti struktúrával és az adminisztratív rendszerekkel, ami stratégiai szervezetfejlesztéssel érhető el. 

A költségcsökkentés és hatékonyságnövelés mellett a képzés jótékony hatással lehet a fuktuációra is. A munkavállaló az érzi törődnek vele, ezért jól érzi magát, így tovább marad a vállalatnál, ami mindkét fél számára előnyös helyzetet eredményez.

Oktatási csomagok, képzési listák

Vezetői készségfejlesztés témakörök

Ügyfélkezelés, Értékesítési témakörök

Folyamattámogatás

Vezetői készségfejlesztő programok

Értékesítői készségfejlesztő program

Gyártó szektor hatékonyság növelés

Vezetői készségfejlesztés témakörök

 • operatív vezetői program
 • középvezetői program
 • felsővezetői program
 • supervisor képzés
 • vezetői szereptudat megerősítése
 • vezetői funkciók
 • stratégiai tervezés
 • stratégia kommunikációja
 • stratégiai célok egyéni feladatokká bontása
 • hatékony vezető
 • munkatervezés
 • munkafolyamatok optimalizálása
 • projektmenedzsment
 • munkaszervezés
 • irányítás, feladatkiadás módszertana
 • eredmény célok kitűzése
 • döntéshozás
 • delegálás
 • felhatalmazás, empowerment
 • szituatív vezetés
 • teljesítménymenedzsment
 • változásmenedzsment
 • válságmenedzsment
 • személyes fejlődési irányok meghatározása
 • vezetés szintjei
 • vezetési önismeret
 • vezetői stílusom
 • mentorálás
 • számonkérés helyett, motiváló visszajelzés
 • teljesítményértékelés
 • az inspiráló vezető
 • coach típusú vezetés
 • a támogatás öt rendszere
 • csapattag típusok
 • hogyan működtess egy csapatot
 • munkatársi elkötelezettség erősítése, lojalitás
 • karriermenedzsment
 • vezetői utánpótlás nevelés
 • vezetői együttműködés
 • munkavállalói érdekek védelme
 • kapcsolatépítési stratégiák
 • tárgyalási taktikák
 • értekezletvezetés
 • befolyásolás-technika

Vezetői készségfejlesztő programok

1.) Operatív-, közvetlen vezetői tréning

Célja: a vezetői szereptudat megerősítése, vezetők felkészítése a vezetői funkciók újfajta alkalmazására, személyes hatékonyság növelésére, saját csapat teljesítmény- és emberközpontú irányítására.

2.) Középvezetői tréning

Célja: a vezetők felkészítése a stratégiai célok megvalósítására, saját csapatuk fejlesztésére, motiválására, teljesítményük és karrierjük menedzselésére, munkafolyamatok optimalizálására, problémamegoldásra, felfelé és lefelé irányuló hatékony kommunikációra, tárgyalástechnikára, értekezletvezetésre, coach típusú vezetésre.

3.) Felsővezetői személyes támogatás- coaching

Célja: vezetők felkészítése a cégfilozófia kommunikálására, stratégia kialakítására, annak kommunikálására, lebontására, munkatársak elkötelezettségének megerősítésére, delegálásra, vezetői együttműködés megerősítésére.

4.) Vezetői funkciók és technikák alaptréning

Célja: tervezés, szervezés, irányítás, döntés, delegálás, felhatalmazás, motiválás, számonkérés, értékelés módszereinek elsajátítása, saját vezetői működés megerősítése.

5.) Vezetői kommunikáció

Célja: asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, befolyásolás-technika, prezentációs technika, értekezletvezetés  tudatosabbá tétele.

6.) Vezetői önismeret, vezetői stílusok

Célja: vezetői önismeret, saját stílus előnyeinek, hártányainak megismerése, más stílussal való sikeres kommunikáció tudatosítása.

7.) A támgató vezető tréning- Coach képzés

Céja: a felhatalmazó, Coach típusú vezetői gyakorlat megteremtése.

8.) Projektmenedzsment

Célja: tervezés, szervezés, számonkérés, időgazdálkodás, motíválás, konfliktuskezelés eszközeinek tudatos használata az idő és minőségcélok megvalósítása érdekében.

9.) Teljesítménymenedzsment, teljesítményértékelés

Célja:  eredmény célok kitűzése, személyre szabása, kommunikálása, megvalósulás mérése, személyes fejlődési irányok meghatározása, visszajelzés adás, empowerment, mentorálás, stresszkezelés, ösztönzőrendszerek kialakítása.

10.) Munkatervezés-szervezés, munkafolyamatok optimalizálása

 

11.) Karriermenedzsment- utánpótlás nevelés

 

12.) Változásmenedzsment

 

13.) Válságmenedzsment

 

14.) Csapat működtetése- csapattag típusok

 

Ügyfélkezelés, Értékesítés témakörök

 • tudatos beszélgetésvezetés
 • telefonos kommunikáció
 • személyes kommunikáció
 • bejövő hívások fogadása
 • ügyféltípusok
 • nehéz helyzetek, nehéz emberek
 • panaszkezelés
 • problémamegoldás
 • pro-aktív értékesítési szemlélet
 • értékesítési lehetőségek megragadása
 • önmotíválás technikái
 • energetizálás
 • hit, bizalom megerősítése
 • kampánytervezés
 • értékesítési akciók kialakítása
 • stake-holder elemzés
 • portfólió menedzsment
 • churn menedzsment
 • soft behajtáskezelés
 • vip ügyfélkezelés
 • élményszerű értékesítés
 • hideghívás technikák
 • értékesítői céltudatosság
 • tárgyalásra és ügyfélre való felkészülés
 • cégképviselet
 • nyitó mondat
 • small talk
 • bizalomkeltés
 • valós indokokat feltáró kérdezéstechnika
 • érveléstechnika
 • visszajelzés technika
 • ajánlatbemutatás
 • az ár tálalása
 • kifogások kezelése
 • ellenállás kezelése
 • áralku
 • zárás, kötés, megállapodás
 • keresztértékesítés
 • tárgyalási taktikák
 • etikátlan taktikás
 • páros tárgyalás
 • üzleti levelezés

Értékesítői készségfejlesztő programok

1.) Értékesítési technikák a gyakorlatban tréning

Célja: Pro-aktív értékesítési szemlélet és tudatosság megteremtése, tárgyalásra és ügyfélre való felkészülés, beszélgetésvezetés, cégképviselet, bizalomépítés, small talk, igényfeltárás,  ajánlatbemutatás, haszonérvelés, áralku, kifogáskezelés, tárgyalási taktikák, zárás, megállapodás technikájának elsajátítása.

2.)Értékesítési eredményességnövelés, motívációs tréning

Célja: Elkötelezett támogatás, hit, bizalom megerősítése, önismeret, személyes fejlődési irányok meghatározása, önmotiválás, stresszkontroll, időgazdálkodás, work-life balance, mentálhigiéniás tréning, energetizálás, együttműködés-fejlesztés.

3.) Ügyfélszerzési stratégiák, kampánytervezés workshop

Célja: Célkitűzések megfogalmazása, értékesítési akciók kialakítása, stakeholder elemzés, lobbi, termékbevezetés támogatása, potrtfólió menedzsment, ügyfél-lemorzsolódás elkerülése, piactervezés, keresztértékesítés, churn-manadzsment technikák.

4.) Sales vezetői személyes hatékonyság tréning vagy coachig

Célja: Személyes hatékonyságnövelés, célkitűzések megfogalmazása, személyes fejlődési irányok meghatározása, vezetői időgazdálkodás, stresszkezelés, önmotiválás.

5.) Team management tréning vagy coaching

Célja: A munkatársak hatékonyságának javítása, stresszkezelés, energetizálás, ösztönzés, motiválás, teljesítmény-értékelő beszélgetés lefolytatása, mentorálás,  támogató vezető, mint coach, együttműködés fejlesztése, elkötelezettség megteremtése, csoportkohézió erősítése, kiválasztási, AC, interjú technikák.

6.) Hideghívás technikák

Célja: Beszélgetés vezetés,  asszertív kommunikáció, kérdezéstechnika, igényfeltárás, érveléstechnika, problémamegoldás, kifogáskezelés, panaszkezelés, tárgyalástechnika.

Folyamattámogatás

Értékesítés, ügyfélkapcsolat

 • frontvonal alapelvek kidolgozása (etikai kódex), auditálása
 • értékesítési kézikönyv kidolgozása, felülvizsgálata
 • igényfelmérő kérdésbank kidolgozása
 • haszonérv-bank kidolgozása
 • kifogás kezelési kézikönyv kidolgozása
 • hátralékkezelési kézikönyv kidolgozása
 • kampánytervezés, scriptek, panelmondatok kidolgozása
 • tanácsadói szakmai folyamattámogatás
 • call center kiépítésének technológiai támogatása
 • szolgáltatások minőségi színvonalának értékelése minőségjavítás útjában álló keresztmetszeti pontok feltárása
 • utánkövető workshop, esetmegbeszélő műhelymunkák
 • “on the job” árnyékkövetés coaching
 • konzultációs coaching
 • ügyfél- elégedettségmérés

Szervezeti szint

 • vállalati stratégiai tanácsadás
 • balanced scorecard (BSC) célrendszer
 • cégen belüli üzleti folyamatok  felülvizsgálata (BPR)
 • munkatársi elégedettségmérés 
 • teljesítménymérő értékelő rendszer kidolgozása, auditálása (TÉR)
 • TÉR összekapcsolása az ösztönző rendszerrrel
 • interjú, AC technikák
 • kiválasztás, beválás vizsgálat
 • gyors betanulási program
 • tehetségmenedzsment
 • vezetői utánpótlás nevelés
 • képzési koncepció kidolgozása
 • munkaerő megtartás
 • tréner-és coach képző program
 • csapatépítő programlehetőségek
 • osztályon belüli és  közötti -információ áramlás, -együttműködés fejlesztése, javítása
 • munkafolyamatok gyorsítása, egyszerűsítése
 

Gyártó szektor hatékonyság növelés

 • TQM filozófia
 • TPM filozófia
 • Lean filozófia
 • Termelékenység-növelés
 • Átállási idő csökkentés
 • Készletcsökkentés
 • Átfutási idő csökkentés
 • Hibaarány csökkentése
 • Kapacitás kihasználtság kiegyenlítése
 • Gyártási  folyamatok optimalizálása

 • 6W1H problémamegoldó technika
 • PDCA problémamegoldó technika
 • JIT-Just IN Time
 • Veszteségkategóriák (PQCDSM)
 • 5S
 • Kaizen
 • Üzemeltetési hatékonyság mérése
 • Öntevékeny, hatékony, minőségi karbantartás
 • Munkabizottság
 • Innovatív művezetői program

Tudjon meg többet.
Lépjen velünk kapcsolatba!

Szeretné, ha az ön munkahelyén is elérhetővé válna a program? Bővebb információkért keressen minket az alábbi telefonszámon, vagy küldjön üzenetet kérdéseivel, elérhetőségeivel és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

+36 30 52 32 684